Skötsel

SF Mark & Trädgård erbjuder all typ av yttre fastighetsskötsel:

  • Gräsklippning
  • Gräsröjning
  • Häckklippning
  • Ogräsbekämpning
  • Yttre städning
  • Högtryckstvättning
  • Lekplatser
    … m.m.!