Anläggning


Vi åtar oss små som stora markanläggningsuppdrag. Några exempel på vad vi gör:

 • Schakt och planering
 • Stenläggning av alla sorters sten, 
  inkl. uppbyggnad av underlaget
 • Murläggning med olika sorters mursten, 
  inkl. uppbyggnad av underlaget
 • Färdigt gräs – planering och läggning
 • Grässådd och planering
 • Plantering av träd, buskar, perrener, urnor 
  och sommarblommor
 • Dränering och grundisolering

Klicka för större bilder

 

Plantering