Välkommen till
SF Mark & Trädgård

SF Mark & Trädgård är ett företag med inriktning på trädgårds- och anläggningsarbeten. Vi har 45 års branscherfarenhet och vet vad som krävs för att utföra bra arbeten. Ni kan tryggt lämna ansvaret för den yttre miljön till oss, så får Era besökare ett gott intryck redan utanför fastigheten.

SF Mark & Trädgård vänder sig till alla kundkategorier: villaägare, bostadsföreningar, fastighetsförvaltare, allmännyttan, industrier, kommuner, landsting och statliga förvaltningar.

Utemiljön kräver skötsel hela året. Gräsklippning på sommaren, beskärning och ibland snöröjning/halkbekämpning på vintern. Den yttre miljön behöver också fräschas upp efter en tid. Träd och buskar behöver kanske bytas ut och gräsmattor och stensättningar förnyas. Er mark- och fastighetsskötsel är vår utmaning!

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om Ni vill diskutera det Ni vill ha utfört!